İsa Mesih'in Öğretileri

Ben, İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu, Cennetin, Dünyanın ve onlarda var olan her şeyin Yaratıcısıyım.

İncil referansı: Yuhanna 1: 8


Ben ve Baba Tanrı aynıyız, biz biriz.

İncil referansı: Yuhanna 10:30


Ben et oldum, çarmıha gerildim ve öldürüldüm ve insanlığın günahının bedelini ödemek için ayağa kalktım.

İncil referansı: İbraniler 10:10


Bana inanan herkes benimle ve babamla sonsuz yaşama sahip olacak.

İncil referansı: Yuhanna 3:16


Benim aracılığımla olmazsa hiç kimse Tanrı'ya gitmez veya Tanrı ile barışmaz, Yol, Hakikat ve Yaşam benim.

İncil referansı: Yuhanna 14: 6


Tanrı'yı ​​Her Şeyden Çok Sevin.

İncil referansı: Matta 22: 36-40


İnsanları hiçbir şeyden bağımsız olarak sevin.

İncil referansı: Matta 22: 36-40


Cennetin ve yerin Yaratıcısı, İsa Mesih'in Babası Gerçek Bir Tanrı'dan başka tanrılara inanmayın veya onlara tapınmayın.

İncil referansı: Çıkış 20: 3


Yapma, Sahip Olma ve Hiçbir puta veya heykel resmine tapma.

İncil referansı: Çıkış 20: 4-5


Tanrı'nın adını boş yere konuşma.

İncil referansı: Çıkış 20: 7


Babanıza ve annenize saygı gösterin ve onurlandırın.

İncil referansı: Çıkış 20:12


Öldürmek değil.

İncil referansı: Çıkış 20:13


Zina etmeyin (evlilik dışı ilişki).

İncil referansı: Çıkış 20:14


Evlenmeden önce seks yapmayın.

İncil referansı: 1 Korintliler 6: 18-20


Kocanız veya karınız dışında kimseyi cinsel olarak arzu etmeyin.

İncil referansı: Matta 6: 27-28


Komşunuza ait olan hiçbir şeyi dilemeyin ve kıskanmayın.

İncil referansı: Çıkış 20:17


Çalmayın ve Kimseye Zarar Vermeyin.

İncil referansı: Çıkış 20:15


Yalan Söylemeyin, Dürüst Olun ve Daima Gerçeği Söyleyin. Ne olursa olsun.

İncil referansı: Efesliler 4:25


Mütevazı olmak.

İncil referansı: Matta 5: 3


Sakin ve sabırlı olun.

İncil referansı: Matta 5: 4


Adil ol.

İncil referansı: Matta 5: 6


İnsanları Her Zaman Affet.

İncil referansı: Matta 5: 7


Temiz Kal.

İncil referansı: Matta 5: 8


Peacemaker olun. Asla Kavgalar ve Anlaşmazlıklara girmeyin.

İncil referansı: Matta 5: 9


Hafif Olun ve Asla Karanlık Olmayın.

İncil referansı: Matta 5:14


İyi İşler Yapın.

İncil referansı: Matta 5:14


Kimseyle Savaşmayın

İncil referansı: Matta 5:21


Kimseyi Kızdırma

İncil referansı: Matta 5:22


Kimseden kötü konuşma

İncil referansı: Matta 5:22


Birinin size karşı bir şeyi varsa, gidin ve af dileyin ve o kişiyle yaptığınız hatayı düzeltmeye veya onarmaya çalışın ve onunla barışmaya çalışın.

İncil referansı: Matta 5:24


Boşanmayın, Ayrılığa sadece zina durumunda izin verilir, böylece başka biriyle evlenebilirsiniz. Bununla birlikte, Boşanmanın niyeti Başka Bir Sebepten kaynaklanıyorsa, örneğin kötü muamele, fiziksel ve psikolojik taciz vb. çünkü zina sayılır.

İncil referansı: Matta 5:31


Hayır Yemin ederim, söz ver: evet evet veya hayır hayır.

İncil referansı: Matta 5:34


Biri size sağ yanağınıza vurursa sol yanağınızı da teklif edin, karşı koymayın.

İncil referansı: Matta 5:38


Biri sizden bir şey çalacaksa direnmeyin.

İncil referansı: Matta 5:40


Herhangi bir şeye ihtiyacı olan insanlara çabalarını ölçmeden yardım edin. Ör: Dullar, İşsizler, Hasta (onları ziyaret etmek dahil), cezaevinde olanlar, Açları doyurun, Susuzları doyurun, yabancıyı veya yolcuyu karşılayın, Olmayanlara kıyafet verin giymek, Yetimlere de yardım et. Doğrusu size söylüyorum, bu insanlar için bunları kim yaparsa, benim için yapar.

İncil referansı: Matta 5:41 ve Matta 25: 35-37


Sizden isteyen herkese verin ve faiz ödemeden ödünç alan herkese ödünç verin.

İncil referansı: Matta 5:42


Düşmanlarınızı ve sizi kovalayanları da sevin.

İncil referansı: Matta 5:44


Sizin hakkınızda kötü konuşanlardan iyi bahsedin.

İncil referansı: Matta 5:44


Senden nefret edenlere iyilik yap.

İncil referansı: Matta 5:44


Size kötü davrananlar veya peşinizden koşanlar için dua edin.

İncil referansı: Matta 5:44


Cennetteki Babanız mükemmel olduğu için mükemmel olun.

İncil referansı: Matta 5:48


İyilik Yap, Sadaka Ver, İhtiyacı Olanlara Yardım Et, gizlice, komşun için yaptıklarından dolayı kendini göstermeden ve yüceltmeden.

İncil referansı: Matta 6: 1


Dua etmeye veya Tanrı ile konuşmaya gittiğinizde, Tanrı ile yalnız olduğunuz bir yere gidin ve yüreğinizi O'na açın, O'nu cinsel gözlerinizle görmeseniz bile O sizi duyar. Tekrarlarla dua etmeyin, Baba sizinle samimi bir diyalog istiyor.

İncil referansı: Matta 6: 5


Dua Örneği:

Gökteki Babamız, adın kutsal kılınsın;

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de krallığınız gelir, isteğiniz yerine getirilir;

Bize bugün günlük ekmeğimizi verin;

Ve biz borçlularımızı affettiğimiz gibi, borçlarımızı da bağışla;

Ve bizi günaha sürükleme; Ama bizi kötüden koru; çünkü sonsuza dek krallık, güç ve ihtişam sizindir. Amin.

İncil referansı: Matta 6: 9-14


Size zarar verenleri affederseniz, Tanrı da sizi günahlarınızdan affeder.

İncil referansı: Matta 6:14


Her gün ve çok sık Tanrı'ya dua edin.

İncil referansı: 1 Selanikliler 5:17


Bazen bedeninizin günahkâr iradesini kırmak ve ruhen ve gerçekte Tanrı'ya yaklaşmak için hızlı olun.

İncil referansı: Matta 6:16


Yeryüzünde servet biriktirmeyin, cennette manevi hazineler toplamayın, iyi olun ve Tanrı'yı ​​ve komşunuzu kendiniz gibi sevin. Hazinenizin olduğu yerde, kalbiniz de orada olacaktır.

İncil referansı: Matta 6:19


Sizi günaha düşürebilecek şeylere bakmayın, onlardan uzaklaşmayın, kötü görünen her şeyden uzaklaşmayın.

İncil referansı: Matta 6:22


Kimse iki tanrıya hizmet edemez, kimse tanrıyı sevemez ve zenginliği sevemez, kimse tanrıya hizmet edemez ve paraya hizmet edemez. Ya Tanrı'yı ​​seviyorsun ya da parayı seviyorsun.

İncil referansı: Matta 6:24


Yarın ne yiyeceğinizi, ne giyeceğinizi dert etmeyin, Allah gökteki kuşları bile doyurur, size bakmaz mı? bu O'nun için çok değerlidir, Tanrı sizin hiçbir şeyinizden yoksun kalmanızı sağlayacaktır. Sadece O'na iman edin, Dua edin ve İtaat edin.

İncil referansı: Matta 6: 25-32


Önce Tanrı'nın Krallığını ve Adaletini arayın, ihtiyacınız olan her şey Baba size verecektir.

İncil referansı: Matta 6:33


Yarın için endişelenme, bugünü yaşa, İsa gerçek ve derin huzur getirir.

İncil referansı: Matta 6:34


Yargılanmak için kimseyi yargılama.

İncil referansı: Matta 7: 1


Kardeşinizin hatasını onarmayın ve işaret etmeyin, önce kendi hatalarınızı onarıp düzeltin, sonra kardeşinize sevgi ve merhametle yardım edin, böylece o da hatalarını düzeltir.

İncil referansı: Matta 7: 3-5


Tanrı'nın size verdiği Kutsal ve Değerli Şeylere değer verin.

İncil referansı: Matta 7: 6


Babamdan benim adıma imanla her ne dilerseniz ve Baba isteğinizi kabul ederse, size verecektir.

İncil referansı: Matta 7: 7-11


Ne yapmak istiyorsan başkalarına da yap.

İncil referansı: Matta 7:12


Sonsuz Yaşama götüren dar kapıdan girin, çünkü kapı geniş ve mahvolmaya götüren yol geniş ve oradan girenlerin çoğu. Kapı dardır ve hayata götüren yol dardır ve onu bulabilecek çok az kişi vardır.

 İncil referansı: Matta 7: 13-14


Size koyun kılığında gelen sahte peygamberlere, sahte İsa'lara ve sahte tanrılara karşı çok dikkatli olun, ancak içlerinde kurtları yutan, her türlü yalan ve aldatmacayı taşıyan kurtlar gibidir. Dikkat! Davranışlarınızla onları gerçekten tanıyorsunuz, çünkü dikenlerden üzüm hasadı yapmıyorsunuz.

İncil referansı: Matta 7: 15-16


Her iyi ağaç iyi meyve verir ve her kötü ağaç kötü meyve verir, tıpkı insanlar ve ruhi varlıklar gibi.

İncil referansı: Matta 7:17


Bu sözlerimi işiten ve bunları uygulayan herkes, evini kaya üzerine inşa eden ihtiyatlı adama benzer. Kim işitecek kulağı olan, duysun ve anlayabilen, benim öğretilerimi uygulayın.

İncil referansı: Matta 7:24


Bana diyen herkes değil: Tanrım, Tanrım! Cennetin krallığına girecek, ama cennetteki Babamın isteğini yerine getiren kişi. O gün pek çok kişi bana diyecek, Tanrım, Tanrım, senin adına peygamberlik etmedik mi? Ve senin adına iblisleri kovmuyoruz? Ve senin adına, pek çok harikalar yaratmadık mı? Ve sonra size açıkça söyleyeceğim: Seni hiç tanımadım; benden ayrılın, kötülük yapanlar.

İncil referansı: Matta 7: 21-23


Bu sözlerimi işiten ve uygulamayan herkes, evini kum üzerine inşa eden aptal bir adama benziyor ve yağmur yağdı ve nehirler aktı.

Baba'nın sözünden etkilendiyseniz ve oğlunuz İsa'yı Kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyorsanız, bu duayı benimle tüm yüreğiniz ve samimiyetinizle tekrarlayın:

Baba, sevgili ve sevgili oğlun İsa adına senin önünde duruyorum, günahlarım için af diliyorum, beni tüm kötülüklerden kurtarmanı rica ediyorum, böylece sonsuz yaşamı yaşayayım,

İsa kalbime girdi, sözlerine inanıyorum, hayatımı değiştiriyor, bundan sonra varlığımda ol, Baba'ya giden tek yolun sen olduğuna inanıyorum, yolun, hakikatin ve hayat, beni varlığınızla doldurun, bizi aramaya ve sonsuza kadar sizinle ve Baba'yla yaşamaya dönmenizi beklememize neden olan sözünüzle ruhumu besleyin,

Her şey için teşekkürler İsa, Amin

İsa Mesih kimdir?

İsa Mesih, Tek Yaratıcı'nın Cennet ve Dünya Tanrısı'nın ve içinde var olan her şeyin Tek Başkası Oğlu'dur.

O'na inanan herkesi kurtarmak ve affetmek için kendi hayatını feda etti ve Tanrı'nın Ebedi Cenneti'nde Cennetteki Babamızla sonsuza dek yaşamak için Tanrı'nın Oğlu olarak inanan herkesi almak için dünyaya dönmeye söz veriyor.

Üçlü Birliğin İkinci Kişisi olarak, İsa, Baba ve Kutsal Ruh gibi eşit derecede Tanrı'dır.

O bizim Kurtarıcımızdır ve bizi doğaüstü bir şekilde sever.

Yuhanna İncili'ne göre (İsa Mesih'in öğrencisi)

Bölüm 3       

3         Cevap olarak, İsa “Size gerçeği söylüyorum, bir daha doğmadıkça (ya da yukarıdan doğmadıkça) hiç kimse Tanrı'nın Krallığını göremez” dedi.

4         Nicodemus: “Yaşlanınca nasıl doğabilir? Elbette annesinin rahminde ikinci kez giremez ve yeniden doğar! "

  5        İsa ona cevap verdi ve ona dedi ki, Şüphesiz sana derim ki, Sudan ve Ruh'tan doğması dışında hiçbir insan Tanrı'nın krallığına giremez.

  6        Etten doğan, ettir, ama Ruh'tan doğan, ruhtur.

13       Cennetten gelenler dışında hiç kimse cennete yükselmedi: İnsanoğlu.

 14       Musa vahşi doğada yılanı kaldırırken, aynı zamanda insanın oğlu da kaldırılmalıdır.

  15      Ona inananın sonsuz yaşamı olabilir.

  16      Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, ona yalnızca ümit veren Oğlu'nu verdi ki, ona iman eden kimse yok olmamalı, ama sonsuz yaşama sahip olmalıydı.

17       Çünkü Tanrı, Oğlunu dünyaya, dünyayı kınamak için değil, onun aracılığıyla kurtarılabileceğini gönderdi.

  18      Ona iman eden kim mahkum değildir, ama inanmayan kimse zaten mahkumdur, çünkü Tanrı'nın Tek Başlayan Evladı adına inanmamaktadır.

  19      Bu yargıdır: Işık dünyaya geldi, ama erkekler karanlığı sevdi, ışığı değil, çünkü yaptıkları şeytani idi.

  20      Kötülüğü uygulayan ışıktan nefret eder ve ışığına yaklaşmaz, eserlerinin tezahür ettirilmesi korkusuyla.

  21      Ama hakikati gerçekleyen ışığa, çalışmalarının Tanrı vasıtasıyla yapıldığını açıkça görebildiğini görüyor.

24       (Bu, John tutuklanmadan önceydi.)

  4. Bölüm       

10       İsa, “Tanrı'nın armağanını bilseydiniz ve onun için su isterseniz, ona sorardınız ve size yaşayan su verirdi.” Diye yanıtladı.

  11      Ve kadın dedi ki, su çekmene gerek yok ve kuyu derin. Bu canlı suyu nereden bulabilirsin?

  12      Bize kendisinin içtiği suyu, oğullarını ve sığırlarını besleyen babamız Jacob'dan daha mı büyüksünüz?

  13      İsa cevapladı, bu suyun drinketi yine susayacak,

  14      fakat ona vereceğim suyu kim içerse, asla susamayacak. Aksine, ona verdiğim su, onun içinde sonsuz hayata akan bir su kuyusu olacak.

  23      Ancak, zaman geldi ve gerçekten de çoktan geldi, gerçek ibadet edenlerin Baba'ya ruhani ve hakikaten ibadet etmeleri gerekiyor. Bunlar babanın aradığı ibadet edenler.

  24      Tanrı bir ruhtur ve ibadet edenleri ona ruhani ve hakikaten ibadet etmelidirler.

34       İsa şöyle dedi: Yemeğim beni gönderen isteğini yapmak ve işini bitirmek.

5. Bölüm       

 19       İsa onlara şu cevabı verdi: Size gerçekten, Oğul’un hiçbir şey yapamayacağını; sadece Baba'nın yaptığını görebilir, çünkü Baba'nın da yaptığı şeyi yapabilir.

  20      Çünkü Baba Oğul'u sever ve ona yaptıklarını gösterir. Evet, hayranlığınıza göre, bunlardan daha büyük işler yaptığınızı gösterecek.

  21      Çünkü Baba ölüleri diriltip onlara hayat verirken, Oğul da istediği hayatı verir.

  22      Dahası, Baba kimseyi yargılamaz ama bütün yargıları Evlat'a adamıştır,

  23      Böylece herkes Baba'yı onurlandırırken Oğul'u onurlandırabilir, Oğul'u onurlandırmayan, kendisini gönderen Baba'yı onurlandırmaz.

  24      Sizi temin ederim ki, sözümü duyan ve bana gönderen ona inanan sonsuz yaşam vardır ve mahkum edilmeyecek, ancak ölümden yaşama geçmiştir.

  25      Ölülerin Tanrı'nın Oğlu'nun sesini duyacağı ve duyanların yaşayacağı zamanın geldiğini ve çoktan geldiğini söylüyorum.

  26      Çünkü, Baba'nın kendisinde bir yaşam olduğu gibi, Oğul'a da kendisinde yaşam olmasını sağladı.

  27      Ve ona yargılama yetkisi verdi, çünkü insanın oğlu.

  28      Şaşırmayın, çünkü mezarlarda olan herkes sesini duyacak.

  29      ve ileri gidecekler; İyiyi yapanlar canlanacak ve kötülük yapanlar mahkum edilecek.

  30      Tek başıma hiçbir şey yapamam; Sadece duyduğum gibi yargılıyorum ve kararım sadece, çünkü kendimi memnun etmek için değil, beni gönderen kişiye.

37       Ve beni gönderen Baba, kendim hakkında tanıklık etti. Sesini hiç duymadınız, onun formunu da görmediniz,

  38      ne de onun sözüne uymaz, çünkü kime gönderdiğine inanmazlar.

40       Ancak, bana hayat yaşamak için gelmek istemiyorsun.

  41      Erkeklerin görkemini kabul etmiyorum.

  42      ama ben seni tanıyorum Tanrı aşkına sahip olmadığınızı biliyorum.

  43      Babamın adına geldim ve sen beni kabul etmedin; fakat eğer bir başkası kendi adına gelirse, onu kabul edersiniz.

  44      Bir başkasının ihtişamını kabul ederseniz, ancak bir tanrıdan gelen zaferi aramazsanız, nasıl inanabilirsiniz?

 45      Ama seni Babamla suçlayacağımı düşünme, seni suçlayan her kimse Musa, umutların kim.

  6. Bölüm       

15       İsa'yı zorla kral ilan etmeyi amaçladıklarını bilerek, tekrar dağa emekli oldu.

27       Şımarık yiyecekler için çalışmayın, ancak İnsan Evlat'ın size verecekleri sonsuz yaşam için kalan yiyecekler için çalışmayın. Tanrı, babasını kendisine onay mührü koydu.

 28       Sonra ona, “Tanrı'nın gerektirdiği işleri yapmak için ne yapmamız gerekiyor?” Diye sordular.

  29      İsa, “Bu, Tanrı'nın eseridir, gönderdiği O'na inanmak için” diye yanıtladı.

32       İsa onlara, “Size gerçeği söylüyorum, size gökten ekmek veren Musa değildi, ama size cennetteki gerçek ekmeği veren Babam.

  33      Çünkü Tanrı'nın ekmeği cennetten inen ve dünyaya hayat verendir.

   35     Sonra İsa ilan etti: Ben hayat ekmeğiyim. Bana gelen, asla aç kalmayacak; Bana inanan o asla susamayacak.

  36      Ama, sana söylediğim gibi, beni gördün, ama hala inanmıyorsun.

  37      Babamın bana verdiği herkes bana gelecek ve bana kim gelirse asla reddetmeyeceğim.

  38      Çünkü gökten inmiştim, isteğimi yapmak için değil, beni gönderen isteğini yapmak için.

  39      Ve bu beni gönderenlerin iradesidir: bana verdiği şeylerden hiçbirini kaybetmemem ama son gün onları büyütmem.

  40      Babamın iradesine göre, Oğula her kim bakarsa ve ona inanan sonsuza dek sonsuz yaşama sahip olacak ve onu son gün yetiştireceğim.

  44      Beni gönderen Baba onu çekmezse kimse bana gelemez; ve onu son gün yetiştireceğim.

46       Baba'dan, Tanrı'dan gelen dışında kimse görmedi; sadece o Babayı gördü.

  47      Sizi temin ederim sonsuz yaşamı olduğuna inanıyor.

  48      Ben hayat ekmeğiyim.

  49      Ataları çölde çırpıcıyı yediler, ancak öldüler.

  50      Ama işte cennetten gelen ekmek, onu yiyen kimse ölmeyecek.

  51      Ben cennetten gelen yaşayan ekmek benim. Herhangi bir erkek bu ekmeği yerse, sonsuza dek yaşayacak. Bu ekmek, dünya hayatı için vereceğim benim etim.

53       İsa onlara şöyle dedi, "Size gerçeği söylüyorum, insan Evlat'ın etini yemezseniz ve kanını içmezseniz, içinde yaşamınız olmaz.

  54      Etimi yiyen ve kanımı içen herkesin sonsuz yaşamı vardır ve onu son gün yetiştireceğim.

  55      Çünkü etim gerçek yiyecek ve kanım gerçek içecektir.

  56      Etimi yiyen ve kanımı içen herkes içimde ve bende kalıyor.

  57      Tıpkı yaşayan Babanın bana gönderdiği gibi ben de Baba yüzünden yaşıyorum, o yüzden benimle beslenen, benim yüzümden yaşayacak.

 58       Bu cennetten gelen ekmek. Atalarınız manna yemiş ve ölmüş, ancak bu ekmeği besleyen sonsuza dek yaşayacak.

  60      Bunu duyduklarında, öğrencilerinin çoğu “Bu zor bir kelime. Kim dayanabilir ki? "

  61      İsa, öğrencilerinin duyduklarından şikayetçi olduklarını bilerek, “Onları rahatsız ediyor mu?

  62      Daha önce bulunduğu yere yükselen İnsan Oğlunu görürseniz ne olacak?

  63      Ruh hayat verir; et, tadını çıkarmak için hiçbir şey üretmez. Seninle konuştuğum sözler ruh ve yaşam.

65       Ve devam etti, "Bu yüzden sana Baba tarafından verilmediği sürece kimsenin bana gelemeyeceğini söyledim."

Bölüm 7       

7         Dünya onlardan nefret edemez, ama benden nefret ediyor çünkü yaptıklarının kötü olduğuna şahitlik ediyorum.

16       İsa cevapladı: Benim öğrettiğim kendim değil. Beni gönderen kişiden gel.

17       Birisi Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye karar verirse, öğretimin Tanrı'dan gelip gelmediğini veya kendim için konuşup konuşmadığımı anlar.

  18      Kendisinden bahseden o, kendi ihtişamını arar, ama kendisini gönderen yüceltisini arayan, bu doğrudur; senin hakkında yanlış bir şey yok.

24       Sadece görünüşle karar vermeyin, doğru kararlar verin.

28       Tapınak mahkemesinde öğrettiği gibi, İsa “Evet, beni tanıyorsun ve nerede olduğumu biliyorsun. Burada tek başıma değilim, ama beni gönderen doğru.Onu tanımıyorsun

  29      ama onu tanıyorum çünkü ondan geliyorum ve o beni gönderdi.

33       İsa onlara, "Sadece bir süre seninleyim ve beni gönderen ona gideceğim" dedi.

  34      Beni arayacaksın, ama beni bulamayacaksın; Benim olduğum yere gidemezsin.

37       Ziyafetin son ve en önemli gününde, İsa ayağa kalktı ve yüksek sesle şöyle dedi: “Susayan biri varsa, bana gelip içsin.

Bölüm 8       

  3        Hukukun öğretmenleri ve Ferisiler ona, zinaya yakalanmış bir kadını getirdi. Herkesin önünde durmasını sağladılar

  4        ve İsa'ya dediler ki Üstat, bu kadın zina eylemine yakalandı.

  5        Kanunda, Musa bize bu tür kadınları taşlatmamızı emreder. Ve sen ne diyorsun?

  6        Onu suçlamak için bir temele sahip olmak için bu soruyu tuzak olarak kullanıyorlardı. Fakat İsa eğildi ve parmağıyla yere yazmaya başladı.

  7        Onu sorgulamaya devam ettiklerinde, ayağa kalktı ve onlara şöyle dedi: “Eğer herhangi biriniz günahsızsanız, ona ilk taş atan siz olun”.

  8        Eğildi ve yere yazmaya devam etti.

  9        Onu duyanlar, yaşlılardan başlayarak, birer birer dışarı çıktılar. İsa, önünde duran kadın tek başına durdu.

  10      Sonra İsa ayağa kalktı ve “Kadın, neredeler? Kimse onu mahkum etmedi mi? "

  11      “Hiç kimse, Lord,” dedi. İsa, "Ben de seni kınıyorum." Diye ilan etti. Şimdi git ve günah hayatını bırak. "

  12      İnsanlara tekrar konuşan İsa, "Ben dünyanın ışığıyım. Beni takip eden, asla karanlıkta yürümeyecek, ama hayatın ışığına sahip olacak. ”

14       Ve İsa, “Benim adıma tanıklık etmeme rağmen tanıklığım iyidir, çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Ama nereden geldiğimi veya nereye gittiğimi bilmiyorsun.

  15      İnsan standartlarına göre yargılıyorsunuz; Ben kimseyi yargılamıyorum.

  16      Yargılasam bile kararlarım doğrudur, çünkü yalnız değilim. Beni gönderen Baba ile beraberim.

  17      Yasanızda, iki erkeğin ifadesinin geçerli olduğu yazılıdır.

  18      Kendim hakkında tanıklık ederim; Diğer şahidim beni gönderen Baba.

  19      Sonra ona “Baban nerede?” Diye sordular İsa, “Ne beni ne de babamı tanıyorsun. Beni bilseydin, Babamı tanırdın” dedi.

21       Yine İsa onlara, “Ben gidiyorum, sen de beni arayacaksın ve günahların içinde öleceksin. Gittiğim yerde gidemezsin. "

23       Ama o devam etti: Siz aşağıdansınız; Ben yukarıdan geliyorum. Sen bu dünyadan; Ben bu dünyadan değilim.

 24       Size günahlarınızda öleceğinizi söylemiştim. Benim olduğuma inanmıyorsanız, aslında günahlarınızda öleceksiniz.

25       “Sen kimsin?” Diye sordular. “Aynen boyunca söylediklerimi tam olarak” diye yanıtladı İsa.

  26      “Senin hakkında söyleyecek ve yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen için güvenilir ve dünyaya ondan ne duyduğumu söylüyorum. "

  27      Onlarla Baba hakkında konuştuğunu anlamadılar.

  28      Sonra İsa şöyle dedi: İnsanın Oğlunu kaldırdığınızda, benim olduğumu ve kendimden hiçbir şey yapmadığımı bileceksiniz, ama tam olarak Babamın bana öğrettiği şeyi söylüyorum.

  29      Beni gönderen yanımda; beni yalnız bırakmadı, çünkü ben her zaman onu memnun eden şeyi yapıyorum.

  31      İsa, kendisine inanan Yahudilere “Sözümde sağlam durursanız, gerçekten uygulayıcılarım olacaksınız” dedi.

  32      Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür bırakacak.

  34      İsa cevap verdi: Size gerçeği söylüyorum: Günah içinde yaşayan herkes günahın kölesidir.

  35      Kölenin ailede kalıcı bir yeri yoktur, ancak çocuk sonsuza dek ona aittir.

  36      Bu nedenle, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olacaksınız.

  37      Senin Abraham'ın soyundan olduğunu biliyorum. Yine de beni öldürmeye çalışıyorlar, çünkü sizde benim sözüm için yer yok.

  38      Sana babamın huzurunda ne gördüğümü söylüyorum, sen de babandan duyduklarını yapıyorsun.

  Bu nedenle, Baba'dan duyduklarınızı yapın

41       Babanın işlerini yapıyorsun. " Protesto ettiler: "Biz gayri meşru çocuklar değiliz. Sahip olduğumuz tek baba Tanrı. "

 42      İsa onlara şöyle dedi: "Eğer Tanrı sizin Babanız olsaydı beni seversiniz, çünkü Tanrı'dan geldim ve şimdi buradayım. Kendi başıma gelmedim ama beni gönderdi.

  43      Neden dilim size açık değil? Çünkü söylediklerimi duyamıyorlar.

  44      Baban Şeytan'a aitsin ve onun arzusunu yerine getirmek istiyorsun. Başından beri bir katildi ve gerçeğe yapışmadı, çünkü içinde gerçek yoktu. Yalan söylerken, kendi dilini konuşur, çünkü o bir yalancı ve yalanların babasıdır.

  45      Ancak bana inanmıyorsun, çünkü sana gerçeği söylüyorum!

  46      Hanginiz beni günahla suçlayabilir? Eğer gerçeği söylüyorsam, neden bana inanmıyorsun?

  47      Tanrı'ya ait olan, Tanrı'nın söylediklerini duyar. Dinlemiyorsun çünkü Tanrı'ya ait değilsin.

  48      Yahudiler ona, "Senin bir Samiriyeli olduğunu ve bir şeytan olduğunu söylemekte haklı değil miyiz?"

  49      İsa dedi ki: Ben bir şeytanla ele geçmedim! Aksine, Babamı onurlandırıyorum ve sen beni onurlandırıyorsun.

  50      Kendime şeref aramıyorum; ama arayan ve yargılayanlar var.

  51      Sizi temin ederim, eğer biri sözüme itaat ederse, asla ölümü görmeyecek.

  52      Bu konuda Yahudiler, “Şimdi bir iblisle uğraştığını biliyoruz! İbrahim peygamberlerin yanı sıra öldü, ancak söylesin, eğer birileri onun sözlerine itaat ederse, asla ölüm yaşamaz.

  53      Babamız Abraham'dan daha mı büyüksün? Peygamberler gibi öldü. Sen kim olduğunu sanıyorsun?

 54       İsa, “Eğer kendimi yüceltirsem, şerefim hiçbir şey ifade etmez. Senin söylediğin babam, beni yüceltiyor.

  55      Onu tanımıyorsun ama ben onu tanıyorum. Seni tanımadığımı söyleseydim, senin gibi bir yalancı olurdum ama onu tanıyorum ve sözlerine uyuyorum.

  56      İbrahim, baban günümü göreceği için sevindi; o gördü ve memnun oldu.

  57      Yahudiler ona, "Henüz elli yaşında değil misiniz ve Abraham'ı gördünüz mü?" Dedi.

  58      İsa, “Size İbrahim doğmadan önce BEN olduğumu söylüyorum!” Dedi.

Bölüm 9       

  1        İsa geçerken İsa doğuştan kör bir adam gördü.

  2        Öğrencileri ona, "Günah işleyen Üstat: bu adam mı yoksa ailesi mi kör olarak doğabileceğini" sordu.

  3        İsa şöyle dedi: Ne kendisi ne de ailesi günah işledi, ancak bu, Tanrı'nın işinin yaşamında tezahür etmesi için yapıldı.

5         Ben dünyadayken, dünyanın ışığıyım.

  6        Bunu söyleyerek yere tükürdü, toprağı tükürükle karıştırdı ve adamın gözlerine uyguladı.

  7        Sonra ona, “Git Siloam'ın havuzunda yıkan” (dedi, “gönderildi”). Adam gitti, yıkandı ve tekrar görmeye geldi.

39       İsa, "Ben bu dünyaya yargı için geldim, körün görebileceğini ve görenlerin kör olabileceğini" söyledi.

  40      Onunla birlikte olan bazı Ferisiler onun söylediğini duymuş ve "Biz de kör müyüz?" Diye sordu.

  41      İsa dedi ki: Eğer kör olsaydın, günah suçlu olmazdın; ama şimdi görebileceklerini söyledikleri için suçluluk duygunuz kalır.

 Bölüm 10       

  1        Sizi temin ederim ki, koyunların katlarına kapıdan girmeyen, ancak başka bir yerden yükselen, hırsız ve soyguncudur.

  2        Kapının yanından giren koyunların çobanıdır.

  3        Kapıcı onun için kapıyı açar ve koyun sesini duyar. Kendi koyunu ismiyle çağırır ve dışarı çıkarır.

  4        Ve tüm koyunlarını öne çıkarır ve onlardan önce çıkar ve onu takip ederler, çünkü sesini tanırlar.

  5        Ama asla bir yabancıyı takip etmeyecekler; Aslında ondan kaçacaklar çünkü yabancıların sesini tanımıyorlar.

  6        İsa bu karşılaştırmayı kullandı, ancak ne hakkında konuştuğunu anlamadılar.

  7        Ve İsa yine dedi, size gerçeği söylüyorum, ben koyunların kapısıyım.

  8        Benden önce gelenlerin hepsi hırsızlar ve soygunculardı, ama koyunlar onları duymadı.

  9        Ben kapıyım; İçimden giren her kimse kurtulacak. Girip gideceksin ve mera bulacaksın. (Ya da güvende olursun)

  10      Hırsız sadece çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelir; Hayatları olabilir ve sonuna kadar sahip oldum.

  11      Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları için hayatını yatar.

  12      İşe alım, koyunların ait olduğu çoban değildir. Böylece kurtun geldiğini gördüğünde, koyunları ve kaçarları terk eder. Sonra kurt sürüye saldırır ve onu dağıtır.

  13      Kaçar çünkü işe alınır ve koyunlara aldırış etmez.

 14      Ben iyi çobanım; Koyunlarımı biliyorum ve onlar da beni tanıyor.

  15      Baba beni tanıdığı ve ben de Baba'yı tanıdığı halde; ve koyunlar için hayatımı koydum.

  16      Bu kıvrılmayan başka koyunlarım var. Onlara da liderlik etmem gerekiyor. Sesimi duyacaklar ve bir sürü ve bir çoban olacak.

  17      Bu yüzden babam beni seviyor, çünkü hayatımı geri alması için veriyorum.

  18      Kimse benden alamaz ama ben kendi özgür irademle veririm. Verme ve geri alma yetkim var. Babamdan aldığım bu emir.

  24      Yahudiler onun etrafında toplandı ve “Bizi ne kadar süre endişe içinde bırakacaksınız? Eğer Mesih iseniz, bize açıkça söyleyin. "

  25      İsa cevap verdi, sana söyledim ama sen inanmıyorsun. Babamın adına yaptığım işler benim için konuşuyor.

  26      ama sen inanmıyorsun, çünkü benim koyunlarım değilsin.

  27      Koyunlarım sesimi duyuyor; Onları tanıyorum ve beni takip ediyorlar.

  28      Onlara sonsuz yaşam veririm ve asla yok olmazlar; kimse onları elimden alamaz.

  29      Onları bana veren babam hepsinden daha büyük;    kimse onları Babamın elinden çıkaramaz.

 30       Ben ve Baba biriz.

  32      ancak İsa onlara, “Sana Baba'dan birçok güzel eser gösterdim. Hanginiz için beni taşlamak istiyorsunuz?”

37       Babamın işlerini yapmazsam, bana inanma.

  38      Ama onları yaparsam, bana inanmasalar bile, eserlere inanırlar, Babamın bende olduğunu ve ben de Baba'da olduğunu bildiklerini ve anladıklarını bilirler.

Bölüm 11       

25       İsa ona selam, diriliş ve yaşam benim. Bana inanan, ölmüş olmasına rağmen, o yaşayacak;

  26      ve yaşayan ve bana inanan kim asla ölmeyecek. Buna inanıyor musun?

Bölüm 12       

 24       Size gerçekten şunu söylüyorum, buğday tanesi yeryüzüne düşmezse ölmez, yalnız kalır. Ama ölürse, çok meyve verir.

  25      Hayatını seven, onu kaybedecek; bu dünyadaki hayatından nefret eden, sonsuz yaşam için onu koruyacaktır.

  26      Bana kim hizmet ediyorsa beni takip etmesi gerekiyor; ve olduğum yerde hizmetçim olacak. Bana hizmet eden babam onu ​​onurlandırır.

  27      Şimdi kalbim sıkıntılı ve ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtardın mı? hayır; Bu saat boyunca tam olarak buna geldim.

  28      Baba, ismini yücelt! "Sonra göklerden bir ses geldi," Onu yücelttim ve tekrar yücelteceğim. "

30       İsa dedi ki: Bu ses senin yüzünden geldi, benim değil.

  31      Zaman bu dünyada yargılanma zamanı geldi; şimdi bu dünyanın prensi atılacak.

  32      Ama ben, dünyadan kalktığımda tüm adamları bana çekeceğim.

35       İsa onlara, “Bir süre daha uzun süre ışık aranızda olacak” dedi. Işığa sahipken yürüyün, böylece karanlık sizi şaşırtmaz, çünkü karanlıkta yürüyen kişi nereye gittiğini bilmiyor.

  36      Işığa sahip olduğuna inan, böylece ışığın çocukları ol. İsa konuşmayı bitirdiğinde, dışarı çıktı ve onlardan kendini sakladı.

  44      Ve İsa yüksek sesle, Bana inanan, yalnız bana değil, beni gönderdiğine inandığını söyledi.

  45      Beni gören, beni yollayanı görür.

  46      Dünyaya ışık olarak geldim, bana inanan herkes karanlıkta kalmamalı.

  47      Eğer biri kelimelerimi duyarsa ve onlara itaat etmezse, onu yargılamam. Çünkü dünyayı yargılamaya değil, kurtarmaya geldim.

  48      Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen bir yargıç var; Konuştuğum kelime son gün onu mahkum edecek.

  49      Çünkü kendimden bahsetmedim ama beni gönderen Baba bana ne söyleyeceğini ve ne konuşacağını emretti.

  50      Onun emrinin sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Demek istediğim tam olarak babamın söylememi istediği şey.

 Bölüm 13       

4         Masadan kalktı, pelerini çıkardı ve beline bir havlu sardı.

  5        Bundan sonra, havzanın içine su döktü ve müritlerinin ayaklarını yıkamaya başladı, onları belindeki havluyla silerek temizledi.

  6        Ve Simon Peter geldi ve ona, "Lord, ayaklarımı yıkar mısın?" Dedi.

  7        İsa, “Şimdi size ne yaptığımı anlamıyorsunuz; ama sonra anlayacak. "

  8        Peter, "Hayır; asla ayaklarımı yıkamam! " İsa, “Onları yıkamazsam, benimle hiçbir parçan olmayacak” diye yanıtladı.

  9        Simon Peter, "Lord, sadece ayaklarım değil, ellerim ve kafam!"

  10      İsa, “Banyo yapan kişi sadece ayaklarını yıkayacaktır; tüm vücudun temiz. Sen temizsin, ama hepsi değil. "

  11      Çünkü ona kimin ihanet edeceğini biliyordu ve bu yüzden hepsinin temiz olmadığını söyledi.

  12      Ayaklarını yıkamayı bitirdiğinde pelerini takıp yerine geri döndü. Ve onlara dedi ki, size ne yaptığımı anlıyor musunuz?

  13      Bana "Usta" ve "Lord" diyorsunuz ve haklıyım, çünkü öyleyim.

  14      Eğer sizin Lord'unuz ve Efendiniz olarak, ayaklarını yıkadıysam, aynı zamanda birbirinizin ayağını da yıkamanız gerekir.

 15      Size yaptığım gibi yapabileceğiniz bir örnek verdim.

  16      Gerçekten, hiçbir kölenin efendisinden, ne de bir elçiden daha büyük olmadığını söyleyeceğim.    onu gönderenden daha büyük.

17       Şimdi bu şeyleri bildiğinize göre, onları uygularsanız mutlu olacaksınız.

  18      Ben hepinizden bahsetmiyorum; Seçtiğimi biliyorum. Ancak Kutsal Yazıların yerine getirilebilmesi için bu: “Ekmeğimi paylaşan bana karşı döndü.

  19      Olmadan önce size söylüyorum, ki öyle olduğunda ben olduğuma inanacaksınız.

20       Sizi temin ederim: gönderdiğim kişiyi kim alırsa beni alacak; ve o beni alacak, beni gönderen onu alacak.

31       Yahuda gittikten sonra, İsa şöyle dedi: Şimdi insanın oğlu yüceltildi ve onun içinde Tanrı yüceltildi.

  33      Küçük çocuklarım, biraz daha uzun süre sizinle olacağım. Beni arayacaksın ve Yahudilere söylediğim gibi, şimdi sana söylüyorum, Nereye gidersem gidemezsin.

  34      Sana verdiğim yeni bir emir: Birbirinizi sevin. Seni sevdiğim gibi, birbirinizi sevmelisiniz.

  35      Bu sayede herkes birbirinizi seviyorsanız, benim öğrencilerim olduğunuzu bilecek.

  36      Simon Peter ona “Lord, nereye gidiyorsun?” Diye sordu İsa, “Nereye gidiyorum, şimdi beni takip edemezsin, ama sonra beni takip edeceksin” diye yanıtladı.

 Bölüm 14       

  1        Kalbinin canını sıkmasın. Tanrıya inan;    bana da inan.

 2        Babamın evinde birçok oda var; Öyle olmasaydı onlara söylerdim. Onlara yer hazırlayacağım.

3         Ve gidip senin için bir yer hazırlarsam, gelip seni yanıma götürürüm, olduğum yerde olabilirsin.

  4        Benim yolumu biliyorsun.

  5        Thomas ona “Rab, nereye gittiğinizi bilmiyoruz; o zaman yolu nasıl bilebiliriz? "

  6        İsa cevap verdi, ben yolum, gerçeğim ve hayatım. Benim dışımda kimse Baba'ya gelmez.

 7        Beni gerçekten tanıyor olsaydın, bilirdin    Babam bile, şimdiye kadar onu tanıyorsun ve onu gördün.

8         Philip, "Lord, bize Baba'yı göster ve bu bizim için yeterli." Dedi.

  9        İsa, "Beni tanımıyor musun, Philip, uzun süredir seninle birlikte olduğumda bile" diye cevap verdi. Beni kim görüyor, Babayı görüyor Nasıl "Bize Babayı Göster" diyebilirsiniz?

  10      Babamın içinde olduğuma ve Babanın içimde olduğuna inanmıyor musunuz? Söylediğim kelimeler sadece benim değil. Aksine, bende yaşayan Baba işini yapıyor.

  11      Ben Baba olduğumu ve Babamın bende olduğunu söylerken bana inanın; ya da en azından aynı eserler yüzünden inanıyorum.

  12      Size gerçeği söylüyorum: Bana inanan, yaptığım işleri yapacak. Bundan daha büyük şeyler yapacak, çünkü ben Baba'ya gidiyorum.

  13      Ve adıma göre, Baba'nın Oğul'da yüceltilebileceğini soracağım.

  14      Benim adıma ne istersen yaparım.

  15      Beni seviyorsan emirlerime uyacaksın.

  16      Ve Baba'ya soracağım ve sana sonsuza dek yanında olmak için sana başka bir Danışman verecek.

  17      gerçeğin ruhu. Dünya onu alamıyor çünkü göremiyor ya da bilmiyor. Ama sen onu tanıyorsun, çünkü o seninle yaşıyor ve olacak    sende

18       Onları yetimler bırakmayacağım; Ben sana geri döneceğim

  19      Yakında dünya beni daha fazla görmeyecek; ama beni göreceksin. Çünkü ben yaşıyorum, sen de yaşayacaksın.

  20      O gün benim Babamda olduğumu, sen de bende ve senin içinde olduğumu anlayacaksın.

  21      Emirlerime kim sahip olursa ve onlara itaat eden her kimse, beni seven kişi budur. Beni seven, babam tarafından sevilecek ve ben de onu seveceğim ve kendime göstereceğim.

  22      Sonra Yahuda (Iscariot değil), “Tanrım, neden kendini bize ve dünyaya açıklamalısın?” Dedi.

  23      İsa cevapladı ve dedi ki, herhangi biri beni seviyorsa, sözüme uymak zorundadır. Babam onu ​​sevecek, ona geleceğiz ve orada duracağız.

  24      Beni sevmeyen, sözlerime uymuyor. Duyduğun bu kelimeler benim değil; onlar beni gönderen babamdan.

  25      Bütün bunlar hala seninleyken sana söyledim.

  26      Fakat Babamın benim adıma göndereceği olan Danışman, Kutsal Ruh size her şeyi öğretecek ve size söylediklerimi hatırlatacak.

  27      Sana huzur veriyorum; huzurum sana veriyorum. Dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Kalbinin canını sıkmasın ya da korkmasın.

  28      Söylediğimi duydunuz, yapacağım ama size geri döneceğim. Beni sevseydin sevinirdin çünkü Baba'ya gidiyorum, çünkü Baba benden büyük.

  29      Bunu size şimdi söylüyorum, gerçekleşmeden önce, olduğu zaman, inanacaksınız.

  30      Daha fazla söyleyemem, çünkü bu dünyanın prensi geliyor. Benden hiçbir iddiada bulunmadı.

  31      Yine de dünya, Babamı sevdiğimi ve Babamın bana emrettiği şeyi yaptığımı bilmeli. Ayağa kalk, haydi buradan gidelim!

 Bölüm 15       

  1        Ben asıl asma benim ve babam çiftçi.

  2        İçimdeki her dal meyve vermez, keser; meyve veren her biri, daha fazla meyve verebileceği için erik verir.

3         Zaten seninle konuştuğum kelime ile temizsin.

  4        İçimde kal, ben de sana katılacağım. Hiçbir dal asmaya uyması dışında kendi başına meyve veremez. Bana uymadığın sürece meyve veremezsin.

  5        Ben asmayım; siz şubelersiniz. Herhangi bir erkek bana sadık kalırsa, ben de onun içinde kalırsam, çok meyve verir; bensiz sen hiçbir şey yapamazsın.

  6        Eğer kimse bana uymuyorsa, o dışarı atılan ve solmuş bir şube olacak. Bu dallar yakalanır, ateşe atılır ve yakılır.

  7        İçimde kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne yapacağınızı soracaksınız ve size verilecek.

  8        Babam yüceltilir, çünkü fazla meyve veriyorsun; ve sen benim öğrencilerim olacaksın.

  9        Babamın beni sevdiği gibi ben de seni sevdim mi; aşkımda kal.

  10      Emirlerime itaat edersen, sevgime bağlı kalacaksın, tıpkı Babamın emirlerine itaat ettiğim ve sevgine bağlı kalacağım gibi.

  11      Size bu sözleri söyledim, böylece sevincim sizde olsun ve sevinciniz de tamamlansın.

  12      Benim emrim şudur: Seni sevdiğim gibi birbirinizi sevin.

  13      Kimse arkadaşları için hayatını bırakan ondan daha fazla sevgiye sahip değildir.

  14      Sana emredeceğim şeyi yaparsan arkadaşlarım olacaksın.

  15      Artık onlara hizmetçi demiyorum, çünkü hizmetçi efendisinin ne yaptığını bilmiyor. Bunun yerine sizi arkadaş olarak aradım, çünkü babamdan duyduğum her şeyi sizi tanıdım.

  16      Beni seçmedin, ama ben seni meyve almaya devam etmeyi seçtim, geriye kalan meyve, Baba sana ismimde istediğini verebilir.

  17      Bu benim emrim: Birbirinizi sevin.

  18      Dünya senden nefret ediyorsa, benden önce nefret ettiğini aklınızdan çıkarmayın.

  19      Eğer dünyaya ait olsaydın, seni sanki onun gibiydi. Oysa sen dünya değilsin, ama ben seni dünyadan seçtim; yani dünya onlardan nefret ediyor.

  20      Sana söylediklerimi unutma, Hiçbir köle efendisinden daha büyük değildir.    Bana zulmettilerse, sana da zulmetecekler. Sözüme uyduysanız, sizinkine uyursunuz.

21       Size ismimin iyiliği için davranacaklar, çünkü beni gönderenleri tanımıyorlar.

  22      Gelmesem ve onlara söyleseydim, günah suçluları olmazdı. Ancak şimdi, günahları için mazeretleri yok.

  23      Benden nefret eden babamdan da nefret eder.

  24      Onların ortasında başka kimsenin yapmadığı işler yapmasaydım, günah suçlu olmazlardı. Ama şimdi beni ve Babamı gördüler ve nefret ettiler.

  25      Ancak bu, kendi Yasasında yazılı olanı yerine getirmek için oldu: "Sebepsiz benden nefret ettiler"

  26      Danışman geldiğinde, sana Baba'dan göndereceğim, Baba'dan gelen gerçeğin Ruhu, benim hakkımda tanıklık edecek.

  27      Ayrıca tanıklık edeceksin, çünkü baştan beri benimle birlikteydin.

Bölüm 16       

  1        Bunları size söyledim, böylece yanılmayacaksınız.

  2        Sinagoglardan kovulacaksınız; Aslında, onları öldürenlerin Tanrı'ya ibadet ettiklerini düşünecekleri zaman gelecektir.

  3        Bunları yapacaklar çünkü Baba'yı ya da beni tanımadılar.

  4        Sana bunu söylüyorum, zamanı geldiğinde seni uyardığımı hatırla. Bunu sana başlangıçta söylemedim çünkü seninleydim.

  5        Şimdi beni gönderen kişiye gidiyorum, hiçbiriniz bana "Nereye gidiyorsunuz?" Diye sormuyor.

  6        Bunları söylediğim için, kalbin üzüntüyle doldu.

  7        Ama sana söylüyorum ki gitmem senin iyiliğin için. Eğer gitmezsem, Danışman size gelmeyecek; ama gidersem onu ​​gönderirim.

  8        Geldiği zaman, günah dünyasını, adaleti ve yargı dünyasını ikna edecek.

  9        Günahtan, çünkü erkekler bana inanmıyor;

  10      Doğruluktan dolayı, çünkü ben Baba'ya gidiyorum ve beni daha fazla görmeyeceksiniz;

  11      ve yargılama çünkü bu dünyanın prensi zaten mahkumdur.

  12      Hala sana söyleyecek çok şeyim var, ama şimdi buna katlanamazsın.

  13      Ama hakikat Ruhu geldiğinde, seni tüm hakikatlere götürecek. Kendisinden bahsetmeyecek; sadece duyduğunu söyleyecek ve onlara ne geleceğini söyleyecektir.

  14      Beni yüceltecek, çünkü benimkinden alacak ve onu seninle tanıştıracak.

  15      Babama ait olan her şey benim. Bu yüzden Ruh'un benim olanı alacağını ve sizin tarafınızdan bilinmesini sağlayacağını söyledim.

  16 "Biraz daha fazla ve beni görmeyeceksin; biraz daha ve beni tekrar görecekler. "    

   18 "Biraz daha" derken ne demek istiyorsun? Ne dediğini anlamıyoruz. "   

20 Size kesinlikle ağlayacağınızı ve yas tutacağınızı söylüyorum, ama dünya sevinecek. Kederli olacaksın, ama kederin neşeye dönüşecek.     

  21 Doğum yapan kadın acı çekiyor, bir saat geldi; fakat bebek doğduğunda, dünyaya gelme sevinci yüzünden acıyı unutuyor.    

  22 Bu yüzden seninle: şimdi senin için üzülme saati, ama seni tekrar göreceğim, ve sevineceksin, ve kimse sevincini elinden almayacak.    

  23 O gün bana daha fazla bir şey sormayacaksın. Seni temin ederim ki, babam sana istediğin her şeyi ismimle verir.    

  24 Şimdiye kadar ismimden hiçbir şey istemediniz. Siz isteyin ve alacaksınız, böylece neşe dolu olabilir.    

  25 Rakamlarla konuşmama rağmen, artık bu tür bir dili kullanmayacağım, ancak açıkça babam hakkında konuşacağım saat geliyor.    

  26 O gün adıma soracaksın. Ben, sizin adınıza Baba'ya soracağımı söylemiyorum.    

  27 Baba'nın kendisi seni seviyor çünkü sen beni sevdin ve Tanrı'dan geldiğime inandın.    

  28 Baba'dan geldim ve dünyaya girdim; şimdi dünyayı terk ediyorum ve babaya dönüyorum.    

  29 Sonra İsa'nın öğrencileri şöyle dedi: Şimdi rakamlarla değil, açıkça konuşuyorsunuz.    

  30 Artık her şeyi bildiğinizi ve soru sormanıza gerek olmadığını biliyoruz. Bu yüzden Tanrı'dan geldiğine inanıyoruz.    

  31 İsa şöyle dedi: Şimdi inanıyor musunuz?    

  32 Saat, her erkeğin evine dağılacağı saatlerde çekilir ve düşer. Beni yalnız bırakacaksın. Ama yalnız değilim, çünkü babam benimle.    

  33 "Size bunları söyledim, böylece içimde huzur olabilir. Bu dünyada acı çekeceksiniz; Ancak, iyi tezahürat olun! "Dünyayı fethettim."    

Bölüm 17       

  1 Bunu söyledikten sonra, İsa cennete baktı ve dua etti, "Baba, zaman geldi. Oğlunu şereflendir, Oğlun seni yüceltebilsin.      

  (2) Ona tüm insanlık için yetki vermiş, ona vermiş olan herkese sonsuz yaşam vermesi gerekiyor.      

3 Bu sonsuz yaşam: sizi tek gerçek Tanrı'yı ​​ve göndermiş olduğunuz İsa Mesih'i bilebilirler.       

  4 Seni yeryüzünde yücelttim, yapmamı en çok istediğin işi tamamladım.      

  5 Ve şimdi, Baba, sizinle birlikte, dünya var olmadan önce sizinle birlikte gördüğüm ihtişamla beni yücelt.      

 6 Adınızı bana veren dünyaya da açıkladım. Onlar senindi; Onları bana verdin, ve sözüne itaat ettiler.      

  7 Artık bana verdiğiniz her şeyin sizden geldiğini biliyorlar.      

  8 Çünkü bana verdiğin kelimeleri verdim ve onlar da kabul ettiler. Senden geldiğimi biliyorlar ve beni gönderdiğine inanıyorlardı.      

  9 Onlar için dua ediyorum. Dünya için dua etmiyorum, ama bana verdiklerin için, onlar senin.      

  10 Sahip olduğum her şey senin, ve sahip olduğun her şey benim. Ve onlar aracılığıyla yüceltildim.    

  11 Artık dünyada olmayacağım, ama onlar hala dünyadalar ve ben size gidiyorum. Kutsal Peder, onları sizin adınızla koruyun, bana verdiğiniz ad, onlar gibi, onlar da olabilir.    

  12 Onlarla birlikteyken, onları korudum ve bana verdiğiniz isimde tuttum. Bunlardan hiçbiri, gelenek için mahkum olanlar dışında kaybolmadı, böylece Kutsal Yazılar yerine getirildi.    

13 Şimdi size geliyorum, ancak bunları dünyada henüz yokken, neşe dolu olmalarını sağlayabiliyorum.     

  14 Onlara kendi sözünü verdim ve dünya onlardan nefret ediyor, çünkü onlar benim olduğum gibi olmasınlar bile, onlar dünyanın değil.    

  15 Onları dünyanın dışına çıkarmamana, onları kötü olandan koruman için yalvarıyorum.    

  16 Onlar benim gibi dünya değil.    

  17 Onları hakikaten kutsallaştırın; Senin sözün gerçek.    

  18 Beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim.    

  19 Onların adına kendimi onayladım, aynı zamanda gerçek tarafından onaylanabileceklerini.    

  20 Dualarım sadece onlar için değil. Ayrıca bana inanacakları için, mesajları aracılığıyla dua ediyorum.    

  21 Böylece herkes bir olabilir, Peder, içimdeki ve içimdeki gibi. Onların da bize girmesine izin verin, dünyanın beni gönderdiğine inanıyor olabilir.    

  22 Onlara beni en çok şereflendiren, onlardan biri olabileceğimizi, onlardan biri olabileceğini, şeref verdim:    

  23 Ben onlarda ve sen de bende. Tam birlikteliğine geçsinler, böylece dünya beni gönderdiğini biliyor olabilir ve sen de beni sevdiğin gibi sevdin    

  24 Baba, bana benimle birlikte olduğum yerde olmamı ve şerefimi, bana verdiğin zaferi görmeni istiyorum, çünkü beni dünyayı yaratmadan önce sevdin.    

  25 Dürüst bir baba, dünya seni tanımıyor olsa da, seni tanıyorum, ve bunlar bana yolladığını biliyor.    

  26 Onları size tanıttım ve yapmaya devam edeceğim, böylece benim için sahip olduğunuz sevgide onlarda olabilirim.    

Bölüm 18       

11 Ancak İsa Petrus'a, "Kılıcı tut! Babamın bana verdiği bardağı içmeyeyim mi?     

  33 Pilatus sonra tekrar salona gitti ve İsa denilen ve sordum "Sen Yahudilerin kralı mısın?"    

  34 İsa ona, “Bu senin sorunun mu, yoksa başkaları sana benden bahsetti mi?” Dedi.    

  35 Pilatus, "Ben Yahudi miyim? Onu bana teslim eden halkı ve baş rahipleriydi. Ne yaptın?    

  36 İsa, “Krallığım bu dünyadan değil. Öyle olsaydı, hizmetçilerim Yahudilerin beni silahlandırmasını engellemek için savaşacaktı. Ama şimdi krallığım buradan değil. "    

  37 "O zaman kralsın!" Dedi Pilate. İsa cevap verdi, "Sen benim bir kral olduğumu söylüyorsun. Aslında, bu nedenle doğdum ve bunun için dünyaya geldim: gerçeği kanıtlamak için. Gerçek olan herkes beni duyuyor. "    

Bölüm 19       

15 Ama haykırdılar, "Öldür! Öldür onu! Onu çarmıha gerin! "" Kralını çarmıha mı çekmeliyim? "Diye sordu Pilate. Baş papazlara “Kralımız yok ama Sezar” dedi.     

  16 Sonunda Pilatus çarmıha gerildi. Sonra askerler İsa'nın sorumluluğunu aldı.    

  17 Kendi haçını alarak Kafatası (Aramaic da Golgota denir) adlı yere çıktı.    

  18 Orada onu çarmıha gerdiler ve onunla birlikte İsa'nın her iki tarafında bir tane daha yaptılar.    

29 Sirke ile dolu bir kase vardı. Sonra içine bir sünger ıslattılar, süngeri sazlık bir tırtıl ucunun üzerine yerleştirdiler ve İsa'nın dudaklarına kaldırdılar.     

 30 Bunu tattıktan sonra İsa, “Tamamlandı!” Dedi. Bununla başını eğdi ve ruhu bıraktı.     

Bölüm 20       

  1 Haftanın ilk günü, günün erken saatlerinde, hala karanlıkken, Mary Magdalene, mezara geldi ve giriş taşının kaldırıldığını gördü.      

  2 İsa'nın sevdiği Simon Peter ve diğer öğrenciyle tanışmak için koştu ve “Rab'i mezardan çıkardılar ve nereye koyduklarını bilmiyoruz.”      

  3 Peter ve diğer öğrenci dışarı çıktı ve mezara gitti.      

5 Eğildi ve içeri baktı, orada keten bantlarını gördü, ama girmedi.       

8 İlk önce sepulete gelen diğer öğrenci de girdi. Gördü ve inandı.       

  9 (Kutsal Yazılara göre İsa'nın ölümden dirilmesinin gerekli olduğunu hala anlamadılar).      

  10 Öğrenci eve geri döndü.    

  11 Ancak Meryem, mezarın girişinde ağlayarak durdu. Ağladığı gibi mezara bakmaya eğildi    

  12 İsa'nın vücudunun olduğu yerde, biri başta diğeri de ayaklarında oturan iki meleğin beyaza sarıldığını gördü.    

  13 “Kadın, neden ağlıyorsun?” ““ Rabbimi ellerinden aldılar ”,“ O yanıtladı ”diye sordular.    

  14 Sonra döndü ve İsa'nın orada durduğunu gördü, ama onu tanımıyordu.    

  15 Kadın dedi, neden ağlıyorsun? Kimin peşindesin? "Bahçıvan olduğunu düşünerek," Onu götürürsen, nereye koyduğunu söyle, ben de onu alacağım.    

  16 İsa ona "Meryem!" Dedi, Sonra ona dönerek Mary, Aramaic: "Raboni!" ("Usta!" Anlamına gelir) demişti.    

  17 İsa, “Beni tutma, çünkü henüz Baba'ya dönmedim. Kardeşlerime git ve onlara,“ Babama ve Babama, Tanrı'ya ve Tanrı'ya dönüyorum.    

 18 Mary Magdalene gitti ve öğrencilerine “Rab'bi gördüm!” Dedi ve ona ne söylediğini söyledi.     

  19 Haftanın ilk günü akşamı, öğrenciler birlikte toplandığında, Yahudilerden korktuğu için, İsa'nın girdiği ve onların arasında durduğunu ve sizin için Barış olduğunu söyledi.    

  20 Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve yanlarını gösterdi. Öğrenciler Rab'bi gördüklerinde sevindiler.    

  21 Yine İsa dedi ki, "Barış sana olsun!" Babam beni gönderdiğinde, ben onları gönderirim. "    

  22 Onlara nefes verdi ve Kutsal Ruh'u al, dedi.    

  23 Birinin günahlarını bağışlarsanız affedilirsiniz; onları affetmezseniz, affedilmeyeceksiniz.    

26 Bir hafta sonra, öğrencileri tekrar oradaydı ve Thomas da onlarla birlikte. Kapılar kilitli olmasına rağmen, İsa içeri girdi ve aralarında durdu ve "Barış seninle olsun!" Dedi.     

  27 İsa, Thomas'a, "Parmağını buraya koy; ellerime bak. Uzan ve benim tarafıma koy. Şüphe etmeyi bırak ve inan. "    

  28 Thomas, “Rabbim ve Tanrım!” Dedi.    

  29 Sonra İsa ona, “Beni neden gördün, inandın mı? Kutsanmış olanlar, henüz görmemiş ve inanmış olanlardır. ”    

  30 İsa, müritlerinin huzurunda, bu kitapta kayıtlı olmayan birçok mucizevi işaret gerçekleştirdi.    

  31 Ancak bunlar, İsa'nın Tanrı olduğuna, İsa'nın Oğlu olduğuna ve Onun adına bir yaşam olduğuna inandığına inanmalısın.    

 Bölüm 21       

  1 Daha sonra İsa tekrar öğrencilerine Tiberias denizinde göründü. Bu şuydu:      

2 Simon Peter onunla birlikteydi; Thomas, Didymus'u çağırdı; Celile Cana kralı Nathanael; Zebedee'nin oğulları; ve diğer iki öğrenci.       

  3 "Balık tutacağım," dedi Simon Peter onlara. "Seninle gideceğiz" dediler. Gittiler ve tekneye bindiler, ama o gece hiçbir şey yakalamadılar.      

  4 Şafakta İsa sahildeydi, ancak öğrenciler onu tanımıyordu.      

  5 Onlara “Çocuklar, yiyecek bir şeyleriniz var mı?” Diye sordu Hayır dedi.      

  6 Dedi ki, "Fileyi teknenin sağ tarafına koy ve bulursun." Onu fırlattılar ve ağı toplayamadılar, balık miktarı buydu.      

  7 İsa'nın sevdiği öğrenci, Petrus'a, "Efendimiz!" Dedi, Simon Peter, bunu söylediğini duydu, pelerini taktı, çünkü onu aldı ve denize attı.      

  8 Diğer öğrenciler tekneye geldiler, ağı balıklarla sürükleyerek sürüklediler, çünkü kıyıdan sadece doksan metre kadar uzaktalardı.      

9 Ayrıldıklarında orada bir ateş, kömürlerin üzerinde balık ve biraz ekmek gördüler.       

  10 İsa onlara, “Yakaladığın balığın bir kısmını getir” dedi.    

  11 Simon Peter tekneye girdi ve halayı sahile sürükledi. Dolu: yüz elli üç büyük balık vardı. Çok fazla balık olmasına rağmen, ağ kırılmadı.    

  12 İsa onlara “Gel ve ye” dedi. Öğrencilerin hiçbiri, “Kimsin?” Diye sormaya cesaret edemedi, Rab olduğunu biliyorlardı.       

13 İsa gelip ekmeği alıp onlara balıklarla aynı şekilde verdi.     

  14 Bu, ölümden dirildikten sonra İsa'nın öğrencilerine göründüğü üçüncü kez.    

  15 Yedikten sonra, İsa Simon Peter'a “John'un oğlu Simon, beni bundan daha çok mu seviyorsun?” Diye sordu. İsa, "Kuzularıma iyi bak" dedi.    

  16 İsa yine, "Yuhanna oğlu, beni seviyor musun?" Dedi. "Evet, Lord, seni sevdiğimi biliyorsun." İsa, "Çoban koyun" dedi.    

 17 Ona, “John'un oğlu Simon, beni seviyor musun?” Derken, kendisine, İsa'nın üçüncü kez “Beni seviyor musun?” Diye sormasından yaralandı ve “Rab, her şeyi biliyorsun” dedi ve seni sevdiğimi biliyorsun. İsa ona, “Koyunlarıma iyi bak.    

  18 Size gerçeği söylüyorum: Gençken giyinip istediğiniz yere gittiniz; ama yaşlandığında ellerini uzatacak ve başka biri onu giyecek ve gitmek istemediğin bir yere götürecek.    

  19 İsa, Petrus'un Tanrı'yı ​​yücelteceği ölüm türünü belirtmek için bunu söyledi. Sonra dedi ki, "Beni takip et!"    

  20 Petrus döndü ve İsa'nın sevdiği öğrencinin geldiğini gördü. (Akşam yemeğinde İsa ile birlikte olan ve “Rab, sana ihanet edecek kim?” Diye sordu.)    

  21 Peter onu gördüğünde, "Efendimiz, peki ya o?"    

  22 İsa, “Ben gelene kadar hayatta kalmasını istiyorsam, onun için ne önemi var? Sana gelince, beni takip et! "    

24 Bu şeylere tanıklık eden ve onları kaydeden öğrencidir. İfadesinin doğru olduğunu biliyoruz.     

  25 İsa ayrıca başka birçok şey yaptı. Her biri yazıldıysa, dünyanın bile yazılacak kitaplar için yeterli alana sahip olacağını sanmıyorum.    

    

Baba'nın sözüne dokunduysanız ve oğlunuz İsa'yı Kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyorsanız , bu duayı benimle tüm kalbiniz ve samimiyetinizle tekrarlayın:   

Baba, kendimi senden önce sevgili ve sevgili oğlun İsa adına koyarım, günahlarım için affetmeni rica ediyorum, beni seninle sonsuza dek yaşayabileceğim tüm kötülüklerden kurtarmanı istiyorum,     

İsa yüreğime girer , vaatlerine inanırım, hayatımı değiştiririm, bundan sonra varlığımda ol, Baba'ya yol açan tek yol olduğuna inanıyorum, yolun, gerçeğin ve gerçek olduğuna inanıyorum hayat, beni varlığınla doldur, ruhumu besle ve seninle ve sonsuza dek babanla birlikte yaşama, seni ve babanı sonsuza dek yaşa.         

  Her şey için teşekkürler İsa, Amin.